ARTHUB Bucharest a demarat în 2013 ca un proiect al Asociației pentru Promovarea Artelor Contemporane prin intermediul căruia sunt adresate probleme ale comunității artistice din București precum lipsa spațiilor de lucru, lipsa sistemelor sindicale sau de micro și macro organizare a artiștilor și profesioniștilor din artă și cultură. 

Centrul pilot a funcționat pentru un an la adresa Bdul Mărășești 107, oferind spațiu pentru expoziții, dezbateri, întâlniri de management cultural, cursuri și prelegeri artistice.

În 2016 ARTHUB s-a mutat într-un spațiu generos de factură industrială la etajul patru al clădirii Piața Latină. Aici ne-am concentrat pe organizarea spațiilor de lucru și producție și pe creșterea comunității artistice. Dintre evenimentele derulate în B-dul Carol amintim producția spectacolului ”Bambina, regina florilor” și expozițiile în cadrul Bucharest Art Week 2017War Correspondent” .

ARTHUB Carol 61, 2017

La 1 iunie 2018 comunitatea de artistx s-a mutat într-o vilă de 350 mp în apropierea Universității Naționale de Artă, pe strada Theodor Aman la numărul 38. Noul spațiu a fost inaugurat cu expoziția colectivă RE: load, start, play care a reunit artiști din ARTHUB, fie ei rezidenți sau colaboratori la distanță. Dintre proiectele organizate aici menționăm expoziția Măcinat (2018), în cadrul ”Mori și comori, mituri și rituri”: traseu imersiv în spațiul public, MNLR, ARTHUB; ARTHUB ExCentric, proiect educațional social; Perspectivele și anatomia unei arte la feminin (2019); Ex Cathedra Masculum (2019), Spaghete cu pâine, spectacol de Alex Fifea, etc.

În intervalul 1 decembrie 2019 – 31 august 2022, atelierele ARTHUB au funcționat în Vasile Lascăr 63.

În prezent, ARTHUB Bucharest funcționează în str. General Constantin Budișteanu nr.10 sector 1 cu două galerii de artă, teatru și grădină, oferind facilități pentru producția de artă, mai puțin spațiu de ateliere.

De la deschiderea noului spațiu au avut loc mai multe evenimente culturale de anvergură: expozițiile Enchanted – Spells For Coming Out Of Invisibility (2021), Ore Albastre (2022), Bucharest Biennale (2022), concertele muzicianului Andrei Kivu alături de invitații săi etc.

Bambina, Queen Of Flowers 2017
ARTHUB 2013

ARTHUB Bucharest started in 2013 as a project of the Association for the Promotion of Contemporary Arts through which problems of the artistic community in Bucharest are addressed, such as the lack of work spaces, the lack of union systems or micro and macro organization of artists and professionals in art and culture.

The pilot center operated for a year at Bdul Mărășești 107, offering space for exhibitions, debates, cultural management meetings, courses and artistic lectures.

In 2016, ARTHUB moved to a generous industrial space on the fourth floor of the Piața Latină building. Here we focused on organizing work and production spaces and growing the artistic community. Among the events held in B-dul Carol, we mention the production of the show “Bambina, regina florilor” and the exhibitions during Bucharest Art Week 2017War Correspondent” .

On June 1, 2018, the artistx community moved to a 350 sqm villa near the National University of Art, on Theodor Aman Street at number 38. The new space was inaugurated with the collective exhibition RE: load, start, play which brought together ARTHUB artists, be they residents or remote collaborators. Among the projects organized here, we mention the Măcinat exhibition (2018), in the framework of “Mills and treasures, myths and rites”: immersive route in the public space, MNLR, ARTHUB; ARTHUB ExCentric, social educational project;

educational project in 2018

Perspectives and Anatomy of a Feminine Art (2019); Ex Cathedra Masculum (2019), Spaghetti With Bread, performance by Alex Fifea, etc.

Between December 1, 2019 – August 31, 2022, the ARTHUB workshops operated in Vasile Lascăr 63.

Currently, ARTHUB Bucharest operates in 10 General Constantin Budișteanu street, sector 1 with two art galleries, a theater and a garden, offering facilities for art production, less workshop space.

Since the opening of the new space, several large-scale cultural events have taken place: the exhibitions Enchanted – Spells For Coming Out Of Invisibility (2021), Ore Blue (2022), Bucharest Biennale (2022), the concerts of the musician Andrei Kivu with his guests, etc.